X1.png

"Het creëren & ontsluiten van toekomstige waarde
voor álle stakeholders
vraagt een heldere visie
op de grote transities van onze tijd."

Lange termijn waardecreatie vraagt om een duidelijke visie op het complexe samenspel van toekomstige  ontwikkelingen. Is dit een tijd waarin veel verandert of een meer fundamentele verandering van tijd?
 

Om te anticiperen op wat de cruciale keuzes voorwaarts zijn, richt het unieke RVX programma zich op het herkennen van onderliggende patronen en super-structuren van de grote transities van de 21e eeuw. 

Wat is de impact
 van snel opkomende technologie, de noodzakelijke verduurzaming, maatschappelijke verschuiving, nieuwe business-modellen én daarmee ook nieuwe organisatie-vormen? Wat is onze next-practice?

 

Future ready zijn én een positieve impact maken op onze omgeving betekent weten welke vragen gesteld moéten worden voor het juist inschatten van  eventuele  consequenties én het inspelen op talloze nieuwe mogelijkheden.

white.gif
mail signature rvx X.gif

HET RV   TRUE FUTURE VALUE PROGRAMMA

X

rs-9039-20130114-cellphone-624-1358351848.webp
Schermafbeelding 2022-02-05 om 08.08.50.png
Schermafbeelding 2022-02-05 om 08.09.07.png
 

OPEN INSCHRIJVING
HET VERSCHIL ZIEN OM VERSCHIL TE MAKEN

Het RVX programma staat open voor ervaren bestuurders die graag hun eigen denkkaders uitdagen. Opinieleidende deskundigen zullen de deelnemers hands-on nieuwe ontwikkelingen laten ervaren.  Onze facilitator reflecteert met de groep over mogelijke impact op services, markt, organisatie, mens & maatschappij.

Deze intensieve aanpak draagt bij aan het zelf verder ontwikkelen van een heldere en persoonlijke visie op toekomstige ontwikkelingen. Daarnaast biedt het RVX framework inzicht & overzicht om sneller de kern en betekenis van grote veranderingen te herkennen om te kunnen anticiperen op nieuwe omslagpunten.


Vraag een intake gesprek aan voor:

23 
Mei 2022

31 
Oktober 2022

17
Mei 2023

23 Mei, 13, 29 Juli

31 Okt, 14 & 28 November

17, 31 Mei & 14 juni

 

Voor wij hét verschil kunnen maken moeten wij het verschil gaan zien. Wij begrijpen allemaal de wereld door onze taal en beelden. Een gedeelde taal én beeld in RVC/RVB bijvoorbeeld, is daarom essentieel om snel samen wijze, strategische keuzes te kunnen maken.

De gebruikte metaforen bieden herkenning en houvast maar daar ligt vaak óók onze beperking; ze vormen de grenzen van ons referentiekader. Het continu uitdagen van deze denkkaders creëert letterlijk het gaan herkennen van nieuwe ruimte.  Er is vaak nóg zoveel meer mogelijk dan wij denken.


Om klaar te zijn voor wat de toekomst ons te bieden heeft, is de vraag: Wát los te laten om ruimte te bieden aan vernieuwing én welke hidden assets juist te borgen om toekomstige waardecreatie mogelijk te maken?! Dat is de uitdaging van 21st century leadership.

 

IN-COMPANY 
VAN FUTURE PROOF NAAR FUTURE READYDe RVX in-company programma's zijn uitermate toegepast en altijd maatwerk. Daarbij zijn de real-life cases en dialogen zo ingericht dat de verschillende perspectieven elkaar uitdagen én verrijken. Samen gaan wij op zoek naar de onderliggende structuren en dynamiek in het complexe samenspel van de vele ontwikkelingen om ons heen.

 

Zo kunnen wij snel nieuwe mogelijkheden herkennen, nieuwe waarden aanspreken en kunnen wij passende nieuwe vormen van organisatie inrichten. Op weg naar een nog meer onderzoekende, ontwerpende en ondernemende manier van organiseren. 

Deze intensieve, zeer toegepaste dagen dienen vooral het creëren van een gedragen visie op de wereld, markt en samenleving. Een outside-in perspectief om niet alleen de dingen goed te doen, maar vooral de goede dingen te doen.


 

* Veel RVX sessie-dagen worden ééns per kwartaal ingepland als onderdeel van het continue leren programma van RVB en/of RVC.